top of page

PRIVACYBELEID

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van huidige en vroegere klanten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking:

 

dt printSolutions
Hasseltsesteenweg 66, 3800 Sint-Truiden

Tel.: +32 (0)11 68 59 28

e-mail: info@dtprintsolutions.be

Ondernemingsnummer: BE 0441.778.580


 

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we?

 

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, producten en diensten die u heeft gebruikt, informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen enz.


 

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

 

Met jouw toestemming (art 6a GDPR): om je vraag te kunnen behandelen wanneer je ons vragen stelt via onze website, mail of telefoon. Nieuwsbrieven worden je alleen verstuurd nadat je ons hier toestemming voor gaf.

 

Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van de overeenkomst (art 6b GDPR): voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van je bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden), voor boekhoudkundige doeleinden.

 

Voor het voeren van marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor je privéleven bewaard blijft (art 6f GDPR)

 

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6c GDPR): fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kunnen het verwerken van gegevens vereisen en het bewaren of doorgeven ervan aan de bevoegde overheden.


 

Kunnen je persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?

 

In volgende gevallen kunnen je persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

 

Aan onze onderaannemers wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren. In dat geval kunnen deze derden je gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.

 

Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.

 

Indien partners om redenen van IT support of andere redenen toegang krijgen tot onze data zullen restricties opgenomen worden in de dienstenovereenkomst die we gesloten hebben met hen of zal er een verwerkersovereenkomst ondertekend worden volgens de voorschriften van de GDPR.

 

Doorgave buiten de EER: Je persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de EER (= EU+Noorwegen+Ijsland+Liechtenstein), behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht zoals bijvoorbeeld een verzending naar een buitenlandse bestemming. In dat geval kunnen gegevens die met de zending verband houden bezorgd worden aan de autoriteiten van het land van doorvoer of bestemming voor douane-inklaring; belastingheffingen of veiligheidscontroles.

 

De volgende informatie kan worden doorgegeven: naam en adres van de afzender en de geadresseerde, beschrijving van de goederen, aantal items, gewicht en waarde van de zending.


 

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

 

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als wettelijk vereist, voor de termijn vereist voor het uitvoeren van de opdracht en het behandelen van klachten, voor de periode die is opgegeven in de informatieverklaring die werd bezorgd op het moment dat u uw gegevens heeft meegedeeld en gedurende dertig (30) dagen volgend op uw verzoek tot beëindiging.


 

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

 

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en je privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. Wat zijn je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens: Je hebt recht op toegang/inzage; recht op verbetering; recht op wissing; recht op beperking van de verwerking; recht op overdraagbaarheid; recht op bezwaar tegen verwerkingen op basis van een gerechtvaardigd belang, verwerkingen voor direct marketing en profiling, en verwerkingen voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden die niet in het algemeen belang zijn.

 

Indien je van dit recht gebruik wil maken, kan je schriftelijk contact met ons opnemen door een brief of email te sturen naar onderstaand adres: dt printSolutions, Hasseltsesteenweg 66, 3800 Sint-Truiden; e-mail: info@dtprintsolutions.be.
We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord.

 

Mocht je niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, kan u klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in België https://www.privacycommission.be/.

 

dt printSolutions
Hasseltsesteenweg 66 - 3800 SINT-TRUIDEN
tel. +32 11 68 59 28
e-mail: 
info@dtprintsolutions.be

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

“Essentiële cookies”

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële cookies zal de website niet correct werken.

“Marketing cookies”

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

“Functionele cookies”

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

“Analytische cookies”

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

Overzicht van cookies

Essentiële cookies

XSRF-TOKEN

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

hs

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

svSession

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker

Duurtijd: 2 jaar

SSR-caching

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven

Duurtijd: 1 minuut

_wixCIDX

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: 3 maanden

_wix_browser_sess

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: Sessie

Consent-policy

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters

Duurtijd: 12 maanden

smSession

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren

Duurtijd: Sessie

TS*

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen

Duurtijd: Sessie

bSession

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem

Duurtijd: 30 minuten

Fedops.logger.sessionId

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting

Duurtijd: 12 maanden

Marketing cookies

fbp

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 180 dagen

Functionele cookies

wixLanguage

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan

Duurtijd: 12 maanden

Analytische cookies

ga

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 2 jaar

gid

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 24 uur

gat

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden

Duurtijd: 10 minuten

hjid

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 1 jaar

utma

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond

Duurtijd: 2 jaar

utmz

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt

Duurtijd: 6 maanden

Beheer van cookies

Beheer van cookies via je browser:

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan".

Aanpassen van de toestemming: 

Als gebruiker kan je jouw (eerder gegeven) toestemming tot gebruik van cookies op eender welk moment weer aanpassen. Dit wordt mogelijk gemaakt via een druk op de knop “Cookie instellingen” die je onderaan de website terugvindt. 

Vervolgens worden opnieuw de geavanceerde cookie-instellingen weergegeven en kan jij je cookievoorkeuren opnieuw selecteren & bewaren. 

bottom of page