dt printSolutions

Drukkerij Trudo bvba 

Hasseltsesteenweg 66   

3800 - Sint-Truiden

 +32 11 68 59 28

 info@dtprintsolutions.be

openingsuren:

Ma - Di - Wo - Do:
08u30 - 12u30 13u30 - 18u00

Vr:
08u30 - 12u30 13u30 - 17u00

Maandag 30 augsustus gesloten

Over ons

In 1973 werd Drukkerij Trudo opgericht door Valère Vanrusselt. Hij legde de fundamenten van een stabiel en modern bedrijf. Dankzij zijn leiding en ondernemingszin groeide de drukkerij uit tot een echt familiebedrijf in Limburg. In 1999 werd de fakkel doorgegeven aan de volgende generatie. Sindsdien bouwen Koen, Robby en Ilse de drukkerij op dezelfde innovatieve manier verder uit om zo de grafische uitdagingen succesvol te kunnen blijven volgen.

In 2019 werd er besloten om de drukkerij een nieuwe look en feel te geven. De nieuwe naam dt printSolutions was geboren. Het logo werd aangepast en onze drukkerij kreeg een nieuwe visuele identiteit.

Het nieuwe logo vormt hierbij de verbinding tussen het verleden en de toekomst waarbij stabiliteit en continuïteit nog steeds centraal staan. De nieuwe vorm en de toevoeging van printSolutions staan voor de vernieuwing en uitbreiding van ons gamma.

Dankzij deze jaren van inspanning en ervaring is onze drukkerij uitgegroeid tot een vaste waarde in de grafische wereld.

U kan op onze website heel wat informatie en inspiratie vinden over wat wij voor u kunnen betekenen. Heeft u vragen of wilt u graag bijkomende informatie? Vul het contactformulier in en wij behandelen uw vraag zo snel mogelijk. Houdt u van een persoonlijk contact? Kom zeker bij ons langs. Wij bespreken graag met u hoe wij u kunnen helpen.

Contactformulier

Privacy beleid

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van huidige en vroegere klanten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Verantwoordelijke voor de verwerking:

dt printSolutions

Hasseltsesteenweg 66, 3800 Sint-TruidenTel.: +32 (0)11 68 59 28e-mail: info@dtprintsolutions.beOndernemingsnummer: BE 0441.778.580Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we?

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, producten en diensten die u heeft gebruikt, informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen enz.Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Met jouw toestemming (art 6a GDPR): om je vraag te kunnen behandelen wanneer je ons vragen stelt via onze website, mail of telefoon. Nieuwsbrieven worden je alleen verstuurd nadat je ons hier toestemming voor gaf.

Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van de overeenkomst (art 6b GDPR): voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van je bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden), voor boekhoudkundige doeleinden.

Voor het voeren van marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor je privéleven bewaard blijft (art 6f GDPR)

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6c GDPR): fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kunnen het verwerken van gegevens vereisen en het bewaren of doorgeven ervan aan de bevoegde overheden.Kunnen je persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?

In volgende gevallen kunnen je persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

Aan onze onderaannemers wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren. In dat geval kunnen deze derden je gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.

Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.

Indien partners om redenen van IT support of andere redenen toegang krijgen tot onze data zullen restricties opgenomen worden in de dienstenovereenkomst die we gesloten hebben met hen of zal er een verwerkersovereenkomst ondertekend worden volgens de voorschriften van de GDPR.

Doorgave buiten de EER: Je persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de EER (= EU+Noorwegen+Ijsland+Liechtenstein), behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht zoals bijvoorbeeld een verzending naar een buitenlandse bestemming. In dat geval kunnen gegevens die met de zending verband houden bezorgd worden aan de autoriteiten van het land van doorvoer of bestemming voor douane-inklaring; belastingheffingen of veiligheidscontroles.

De volgende informatie kan worden doorgegeven: naam en adres van de afzender en de geadresseerde, beschrijving van de goederen, aantal items, gewicht en waarde van de zending.Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als wettelijk vereist, voor de termijn vereist voor het uitvoeren van de opdracht en het behandelen van klachten, voor de periode die is opgegeven in de informatieverklaring die werd bezorgd op het moment dat u uw gegevens heeft meegedeeld en gedurende dertig (30) dagen volgend op uw verzoek tot beëindiging.Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en je privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. Wat zijn je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens: Je hebt recht op toegang/inzage; recht op verbetering; recht op wissing; recht op beperking van de verwerking; recht op overdraagbaarheid; recht op bezwaar tegen verwerkingen op basis van een gerechtvaardigd belang, verwerkingen voor direct marketing en profiling, en verwerkingen voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden die niet in het algemeen belang zijn.

Indien je van dit recht gebruik wil maken, kan je schriftelijk contact met ons opnemen door een brief of email te sturen naar onderstaand adres: dt printSolutions, Hasseltsesteenweg 66, 3800 Sint-Truiden; e-mail: info@dtprintsolutions.be.

We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord.

Mocht je niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, kan u klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in België https://www.privacycommission.be/.

dt printSolutions

Hasseltsesteenweg 66 - 3800 SINT-TRUIDEN

tel. +32 11 68 59 28

e-mail: info@dtprintsolutions.be